Intervolve

InterVolve is hiring

InterVolve is hiring
Η InterVolve προσλαμβάνει

InterVolve is looking to hire three Greek speaking female members of staff to cover the positions of Project Manager, Program and Activities Officer and Reception for its Irida Women’s Centre!

Η InterVolve προκηρύσσει τις παρακάτω τρεις θέσεις εργασίας για τη στελέχωση του Κέντρου Γυναικών Ίριδα!

▶ Project Manager: https://drive.google.com/file/d/1TVHkZdxX-R04QwFPg32wcwAYEl9yo3cB/view?usp=sharing

▶ Program and Activities Officer: https://drive.google.com/file/d/1XevU84Qyf6SB-in0WTSsPiQLIPU7XDsE/view?usp=sharing

▶ Reception: https://drive.google.com/file/d/19DXp-rpvEOOPHw9GcOSY5RA9ysbpGqIV/view?usp=sharing

If interested, please apply by May 31 by submitting your CV at info@intervolvegr.com.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο info@intervolvegr.com εως 31.5.2019.

Donate amount: